ส.ป.ก. เปิดรับสมัครเป็นพนง.ราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด เงินเดือน 18,000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ข่าวสมัครงานมาใหม่สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา ประจำหลายจังหวัด โดยไม่ต้องผ่านภาคกของกพ.เงินเดือนเฉลี่ย 18000 บาท รายละเอียดด้านล่างนี้

จังหวัดตราด ส.ป.ก.ตราด
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จังหวัดพิจิตรส.ป.ก.พิจิตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.พิจิตร)
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จังหวัด เพชรบูรณ์ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์
ตำแหน่ง นิติกร
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จังหวัด ร้อยเอ็ด ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด )
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดจาก

จังหวัดพิจิตรส.ป.ก.พิจิตร
จังหวัดตราด ส.ป.ก.ตราด
จังหวัด เพชรบูรณ์ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์
จังหวัด ร้อยเอ็ด ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด