รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

โอกาสดีๆสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และผู้ที่มองหางานใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ รถไฟฟ้า รฟท จำกัด ประกาศเปิดรับผู้ว่างงานจำนวนมาก เข้ามาสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา รับวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2564 รายละเอียดสมัครมีดังนี้

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

ตำแหน่ง วิเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. ความรู้การจัดเก็บรายได้
 3. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 4. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 5. การบริการลูกค้า
 6. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 8. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 9. สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ/ คลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 0 – 2 ปี
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานคลังพัสดุตามระเบียบภาครัฐ
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และการจัดเก็บวัสดุ
 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ERP CMMS
 6. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 7. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 8. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ความละเอียดรอบคอบ
 10. ความยึดมั่นในคุณธรรม

การรับสมัคร

ทาง https://www.srtet.co.th/index.php/th/career
ตั้งแต่ วันนี้ – 27 ธันวาคม 2564