ปลื้ม! หอการค้าไทย ชื่นชม นายกฯตู่ กล้าตัดสินใจเปิดประเทศ ทำเศรษฐกิจฟื้นฟูเร็ว

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงหลังประธานหอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจเดินหน้ามาตรการต่างๆเพื่อสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ กล่าวว่า ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ได้กล่าวแสดงความชื่นชม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจหนักแน่นและพร้อมรับฟังความคิดเห็นรายการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยทางหอการค้าไทยพร้อมจะช่วยสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในปี 2565 อย่างแน่นอน


นายธนกร วังบุญคงชนะ


นายกรัฐมนตรี


ประธานหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ ระบุด้วยว่า ข้อเสนอแนะของหอการค้าไทยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนายกรัฐมนตรีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และรัฐบาลยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงการรักษาการจ้างงานและมาตรการยาวต่างๆ โดยล่าสุดประสบความสำเร็จในการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน โดยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนระดับพื้นที่อีกด้วย