บิ๊กตู่ปลื้ม ตลาดนัดผดุงศิลป์ ได้รับความนิยม หวังต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาครัฐยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ นายธนกร วังบุญคงชนะ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความยินดีที่ตลาดนัดผดุงศิลป์หรือ Art Market บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายตลาดชุมชนเลียบคูคลองชั้นในของกทม.นั่นเอง

เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกแขนงได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ ขยายแหล่งการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบCV-19

เพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนเมือง

สร้างชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่น่าอยู่และตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของรัฐบาล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า จากวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้ปรับภูมิทัศน์

พัฒนาคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำ

ทำให้ปัจจุบันคูคลองในหลายพื้นที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ

คลองโอ่งอ่าง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์นี้

โดยเน้นย้ำให้รักษาอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าไว้ไม่ให้ถูกทำลายแม้มีการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความทันสมัยขึ้น พร้อมกำชับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสาธารณสุขให้คงความสำคัญต่อมาตรการป้องกันCV-19

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา