ด่วน! กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือน 37680 บาท ตั้งแต่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

สายงานสาธารณสุขมาแล้ว เด็กจบใหม่ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน เชิญทางนี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 37,680 บาท สมัครตั้งแต่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง 1 อัตรา

สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

ค่าตอบแทน 37680 บาท

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง 1 อัตรา

สังกัด กองกฎหมาย

ค่าตอบแทน 37680 บาท

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล

กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง 1 อัตรา

สังกัด กองการพยาบาล

ค่าตอบแทน 37680 บาท

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ

กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง 1 อัตรา

สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ค่าตอบแทน 37680 บาท

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https:// moph.thaijobjob.com