ชาวพังงา เรียนเชิญเที่ยวงาน “Bangsak Beach Festival 2022” 25-27 มี.ค. 65 ริมหาดบางสัก พลิกฟื้นแหล่งท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก

กิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหลัง โดยมีหัวเรือใหญ่รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน และพันธมิตร เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในจังหวัดพังงา ได้จัดงานใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น ถึง 22:00 น โดยจะจัดที่บริเวณหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เน้นกระจายรายได้สู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องด้วยอยู่ในมาตรการความปลอดภัยคุมเข้มCV-19 เช่นเดิม

พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยพื้นที่ชายหาดบางสัก มีวิวที่สวยของทิวสนทะเล ให้ความร่มรื่นตลอดหาด ทรายละเอียด น้ำทะเลใสสีคราม

มีความสวยงามทางธรรมชาติ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ผ่านทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน อาหาร และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

จนเป็นที่ขนานนามว่า “Angel of the Andaman Sea” ตลอดทั้งริมหาด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ยังถูกเรียกว่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดงาน “Bangsak Beach Festival 2022 Seafood and Chill on the Beach”

พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก

ภายในงานมีจัดกิจกรรมมากมายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมไฟประดับและจุดถ่ายรูป (Fantastic Sea Photo Spot)
กิจกรรม D.I.Y ประดิษฐ์ของที่ระลึก จากวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Gift)
กิจกรรมเรียนรู้ พายซับบอร์ด และเสิร์ฟสเกต (Sea Sup & Surf Skate Training)
กิจกรรมจำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ จาก กลุ่มประมงพื้นบ้าน (The Beach Seafood & Grill)
กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีร่วมสมัย (Music & Show)
กิจกรรมท่องเที่ยวกินชิล สินค้าชุมชน จากผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม (Chic & Chill Market on the Beach)
กิจกรรมขบวนรถ รถฟู้ดทรัค (Food Truck Caravan)
การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง (Free Concert) ได้แก่ “อะตอม ชนกันต์”, และจากศิลปิน “Yes’sir Days”
พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแจกของรางวัลต่าง ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน สร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตามวิถี New Normal และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารการจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)

โดยมีการจัดมาตรการการป้องกันCV-19 อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ตรวจหลักฐานก่อนเข้าร่วมงาน ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK ) หรือ วิธี RT-PCR ซึ่งต้องมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก

ก่อนเข้าร่วมภายในงาน หรือผู้เข้าร่วมงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รายการผู้ผลิตและรายนามวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้

Sinovac ครบ 2 โดส
AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส
SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส
Pfizer/BioNTech ครบ 2 โดส
Serum Institute of India ครบ 2 โดส
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson ครบ 1 โดส, หรือ Moderna ครบ 2 โดส

ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือมีเอกสารรับรองติดตัวก่อนเข้าร่วมงาน ออกให้โดย หน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ราชการกำหนด

พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก
ติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดพังงา ได้ที่ลิงค์ : http://www.phangnga.go.th/index.php/th/

สอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/bangsakbeachfestival2022/

พังงา จัดใหญ่ “Bangsak Beach Festival 2022” 3วันเต็ม ริมหาดบางสัก

อย่าลืมมาเที่ยว! กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ฟรี ตลอดทั้งงาน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา