กรมชลประทาน รับสมัครสอบราชการ หลายอัตรา ตำแหน่งนิติกร นายช่างชลประทาน ฯลฯ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อย่ารอช้า สวัสดิการเพียบ

น้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ถ้าหากขาดน้ำการใช้ชีวิตอยู่จะดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทางกรมชลประทาน จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยดูแลทรัพยากรทางน้ำ ทั้งทางอุปโภค และ บริโภค หรือทางอุตสาหกรรม และยังช่วยป้องกันความเสียหาย ที่เกิดจากน้ำอีกด้วย

อีกทั้งยังได้มีการกักเก็บน้ำ เพื่อรักษาทรัพยากรทางน้ำ และควบคุมส่งน้ำเพื่อใช้ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ และจัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

ล่าสุด ทางกรมชลประทานได้มีการประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา โดยได้มีการรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่  5 – 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักทรัพยากรบุคคลฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. นายช่างชลประธานปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

6. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ และ มีคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ