Flash Express รับพนักงานเป็นจำนวนมาก พนักงานขับรถส่งสินค้า ผู้จัดการสาขา ฯลฯ รายได้ดี การงานมั่นคง

ปัจจุบันการใช้บริการขนมีหลายเจ้า นอกจากไปรษณีย์ไทยแล้ว ยังมีขนส่งเอกชนเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกขนส่งของ ด้วยความที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไปของแต่ละขนส่ง ทั้งเรื่องค่าขนส่ง เรื่องระยะเวลาส่งที่แต่ละแห่งจะมีข้อดีต่างกันออกไป

ในช่วงสถานการณ์ CV-19 และด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้หลายๆคนต่างหันมาทำธุรกิจออนไลน์ หรือขายของออนไลน์ บางคนกักตัวอยู่บ้าน แต่อยากไปช็อปปิ้ง จึงเลือกใช้บริการทางออนไลน์แทน ทำให้มีผู้ใช้บริการขนส่งมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีพนักงานขนส่งสินค้าไม่เพียงพอ ล่าสุดทาง Flash ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งอย่างเต็มที่ และให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ขับมอเตอร์ไซค์

 1. สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 2. ลักษณะงาน
 3. ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ต้องใช้รถส่วนตัว
 6. ถ้าเป็นรถยนต์ต้องเป็นรถกระบะตอนเดียว สีขาว ตีตู้เท่านั้น

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. มีประสบการณ์ในการขนส่งมา
 3. มีรถส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ และเอกสารรายการจดทะเบียนรถ
 4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

 1. สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 2. ลักษณะงาน
 3. จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน
 4. ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม
 6. ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บเงินของบริษัท
 7. จัดทำ report สรุปงานต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. มีประสบการณ์ในสายงาน Express
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
 4. มีความรู้เรื่องเส้นทางในพื้นที่ สามารถขยายธุรกิจต่อได้
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3. ผู้จัดการสาขา

 1. สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 2. ลักษณะงาน
 3. การจัดการการดำเนินงานและทีมการตลาด
 4. ร่วมมือกับพนักงานขับรถเพื่อจัดการบริการทีมขนส่ง
 5. การดูแลและดำเนินการสาขาในโครงการฝึกอบรมบุคลากร
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามต้องการความคิดเห็นและการประเมินผลและแนวทางที่สอดคล้องกัน
 7. รับรองการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของพนักงาน
 8. จัดการประชุมการดำเนินงานและการขายอย่างเป็นสม่ำเสมอ
 9. สรุปภาพรวมเป้าหมายปัจจุบันของพนักงานขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 10. แสดงมุมการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
 11. เพิ่มอิทธิพลแบรนด์และการรู้จักภายในชุมชน
 12. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 13. สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานทันที
 14. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอุตสาหกรรมที่ประกาศใช้โดยประเทศไทย
 15. จัดการและควบคุมงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
 16. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิงไม่กำจัด อายุตั้งแต่30 ปีถึง 40 ปี สัญชาติ ไทย
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประสบการณ์ทำงานในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. รับพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ 5 ปี หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 4. มีประสบการณ์สามารถในการตรวจสอบตัวบ่งชี้รายได้และการเติบโตของธุรกิจในสายงานการบริการขนส่ง
 5. คุ้นเคยกับกฎและข้อบังคับของอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลลัพธ์ความเป็นผู้นำกับความเป็นผู้นำทักษะองค์กรที่แข็งแกร่งการบริการลูกค้าที่ดีและทักษะการบริหารจัดการบุคคล
 6. ใส่ใจในรายละเอียด
 7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านการเขียนและการพูดที่ดีเยี่ยม
 8. MS office (World , Excel , Power point)

4. พนักงานขาย

 1. สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 2. ลักษณะงาน
 3. ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
 4. แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย
 5. ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท
 6. ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด
 7. ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 8. หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รอบมอบหมาย
 10. ปรับตัวให้เข้ากับการเดินทางธุรกิจระดับประเทศ

รายได้เพิ่มเติม

 1. Fleet Card เติมน้ำมัน 5,000 บาท
 2. Commission
 3. โทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง ไม่จำกัด อายุ25ปี-35ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 2. สาชาการตลาด สาชาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 1ถึง 2 ปี และมีความรู้พื้นฐานในด้านการขาย
 4. มีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสนับสนุนการขาย
 5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 6. ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดดีเยี่ยม
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว
 9. จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันยินดีต้อนรับบัณทิตจบใหม่

5. พนักงาน Call Center

 1. สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 2. ลักษณะงาน
 3. รับผิดชอบความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
 4. จัดการการโทรเข้ามาของผู้ใช้งานรวมถึงตอบรับอีเมล
 5. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อเตรียมรายงาน
 6. เสริมสร้างและดำเนินการตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการ
 7. ยึดมั่นในการเรียนรู้งานทางธุรกิจและความรู้ด้านเทคนิค

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการสื่อสารทีดีเยี่ยม
 3. มีความสามรถมด้านการเจรจาต่อรองและทักษะที่ดีด้านมนุษยสัมพันธ์
 4. มีความสามารถในการบริหารบุคลากรที่ดี
 5. มีใจรักในด้านการบริการ
 6. มีทักษะด้านซอฟต์แวร์ (รับพิจารณาก่อน)ระบบโทรศัพท์และระบบการรายงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชัน CS
 7. ล่ามภาษาจีน
 8. สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 9. ลักษณะงาน

6. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 1. คุ้นเคยกับความต้องการในระยะกลางและระยะยาวของบริษัท มีความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงานสำหรับการตัดสินใจของเครือข่าย
 2. รับผิดชอบงานแปลและล่ามภาษาจีนเกี่ยวกับการส่งมอบของบริษัท
 3. รับผิดชอบระบบปฏิบัติการเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

 1. การพัฒนาและการดำเนินการของพนักงานขนส่งสินค้าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการดำเนินงาน เพื่อให้มีอัตราการส่งออกที่สูงขึ้น
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาจีน อย่างน้อย1 ปี
 4. มีความสามารถในการวางแผนองค์กรที่ดี
 5. มีความชำนาญการใช้ Micro Office
 6. เอกสารยืนยันสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ5
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาสื่อสารได้ดี
 8. ภาษาไทยดีเยี่ยม
 9. ยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหม่

หากผู้ใดสนใจ และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน อยากที่จะเข้าร่วมงานกับ Flash Express สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ Flash Express https://www.flashexpress.co.th/recruitment/