เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 22 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฯลฯ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 13800

สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากหลังกรมท่าอากาศยาน ประกาศเตรียมพร้อมรับสมัครพนักงานราชการเริ่มตั้งแต่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยรับสมัครบุคคลทั่วไปกว่า 22 อัตรา รวมทั้งหมด 12 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ขนส่ง และนายช่างโยธา เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาสอบบรรจุแข่งขันคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของกรมท่าอากาศยาน โดยขั้นตอนการสมัครระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. อีกด้วย ทั้งนี้ท่านยังสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน รวมถึงอ่านรายละเอียด เช็กคุณสมบัติ ต่างๆ โดยวันนี้ทีมงานก็ได้รวบรวมเนื้อหาการสมัครบรรจุเป็นข้าราชการของกรมท่าอากาศยานในแต่ละตำแหน่งมาให้ท่านผู้สนใจ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

5. พนักงานราชการ

ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

11. นายช่างโยธา

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ

 

12. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/