อบจ. ทั่วประเทศ ประกาศรับผู้ว่างงาน เข้าคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนมาก รับหลายจังหวัด วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้มั่นคง

ข่าวสมัครงานราชการ กลับมาอีกครั้งในปี 2565 โดย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป คนว่างงาน ผู้สนใจร่วมงาน เข้ามาคัดเลือกเป็นพนักงานหลายอัตรา หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • อบจ. นครราชสีมา 277 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 104 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) 104 อัตรา
  พนักงานจ้างทั่วไป 116 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565

 • อบจ. สุรินทร์ 4 อัตรา
  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • อบจ.พังงา 1 อัตรา
  ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬากรีฑา 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • อบจ.พัทลุง 1 อัตรา
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • อบจ.นครปฐม 15 อัตรา
  คนงาน 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
  พนักงานช่างไม้ 1 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 3 อัตรา
  คนงาน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 18 – 26 มกราคม 2565

 • อบจ.เพชรบุรี 3 อัตรา
  คนงาน 3 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • อบจ.พระนครศรีอยุธยา 7 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 5 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 18 – 31 มกราคม 2565

 • อบจ.ปราจีนบุรี 14 อัตรา
  พนักงานขับรถ 1 อัตรา
  นักการภารโรง 4 อัตรา
  ยาม 3 อัตรา
  คนงานทั่วไป 2 อัตรา
  คนสวน 4 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 12 – 20 มกราคม 2565
 • อบจ.ปทุมธานี 27 อัตรา
  ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
  พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก 2 อัตรา
  คนงานทั่วไป 17 อัตรา
  ภารโรง 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • อบจ.น่าน 48 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 14 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) 17 อัตรา
  พนักงานจ้างทั่วไป 17 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 20 – 31 มกราคม 2565
 • อบจ.พิจิตร 11 อัตรา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  ผู้ช่วยพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
  ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
  ผู้ช่วยครู 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565