สป.วธ ประกาศรับคนว่างงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี วุฒิ ป.ตรี งานดีรายได้มั่นคง

งานราชการยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ว่างงานจำนวนมาก เนื่องจากให้รายได้และสวัสดิการที่มั่นคง โดยเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศคัดเลือกสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนทั้งสิ้น 47 อัตรา โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2565 โดยท่านผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้โดยตรง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 2. จำนวน 47 อัตรา
 3. เงินเดือน 15,000 บาท
 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 • เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และพร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

จังหวัดที่จัดสอบและอัตราว่างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

กรุงเทพมหานคร

 1. กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 8 อัตรา
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4 อัตรา
 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 2 อัตรา
 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา
 6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 2 อัตรา
 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 อัตรา

จังหวัดพิษณุโลก

 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

จังหวัดมุกดาหาร

 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 2 อัตรา
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 5 อัตรา
 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 2 อัตรา

จังหวัดระยอง

 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 4 อัตรา
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา
 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 อัตรา
 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 3 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 2 อัตรา
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม”