สปสช. ประกาศรับบุคคลว่างงาน เข้าสมัครคัดเลือกเป็นพนง.คอลเซ็นเตอร์ 175 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. ไม่ต้องมีประสบการณ์

ข่าวสมัครงานมาใหม่ยังคงมีมาให้ผู้ติดตามเข้าลงทะเบียนสมัครงานอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข่าวสมัครงานที่ถูกกฎหมายจากสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่เข้าโครงการตามสัญญาจ้าง ให้บริการใน Call Center 1330 Contact Center เฉพาะกิจ CV-19 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยท่านใดสนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครงาน เลื่อนลงด้านล่างได้เลยจ้า

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงาน ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ CV-19

จำนวน 175 อัตรา

อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 80 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช.
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  • มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น

Microsoft Word, Microsoft Excel,Power Point

  • มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

การรับสมัคร

รับสมัคร บัดนี้-31มี.ค.65 หรือตามช่วงเวลาที่ สำนักงานประกาศกำหนด โดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ที่ประสงค์จะสมัครให้สำนักงาน พิจารณาจ้างให้กรอกใบสมัครตาม Link
https://forms.gle/3sNB2QJMuC5FdMvP8