ศซบ.ทบ. ประกาศรับคัดเลือกเป็นพนง.ราชการ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิป.โท เงินเดือน 37,680 มีสวัสดิการ

ทีมงานรวบรวมข่าวสารสมัครงานมาใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตัวเฉพาะข่าวสมัครงานราชการที่มีหลายคนเฝ้าจับตารอคอย ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน นักศึกษาวุฒิปริญญาโท เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโดยฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 37680 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดด้านล่างนี้

ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

เงินเดือน 37680 บาท

ประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง

2 มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th/images/Job/637913295552306940.pdf