พาณิชย์จังหวัด เตรียมลุยจัดใหญ่งาน “หรอย-ยก-โล” ดึงคนเที่ยวภูเก็ต ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

เพื่อพลิกฟื้นสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด หลายพื้นที่ได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ที่เตรียมจัดงานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” โดยเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2565 โดยนำผลผลิตของชาวประมงท้องถิ่น ออกจำหน่ายแบบยกกิโลอีกด้วย

นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเร่งฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ด้วยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCV-19 เริ่มคลี่คลาย

ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบกลับมาฟื้นตัวทางธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งตลาดผลผลิตทางการประมงของจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงที่เคยเป็นรายได้หลักอีกทางของจังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผลักดันภาคการท่องเที่ยวและการประมงให้กลับคืนมา กระทรวงพาณิชย์ได้มีการอนุมัติให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟู้ดภายในจังหวัดภูเก็ตเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องาน “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล”

โดยเน้นดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประกาศขององค์การยูเนสโกที่ให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket Creative City of Gastronomy)

รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดมหกรรมซีฟู้ด อาหารพื้นถิ่นภูเก็ต สินค้าอัตลักษณ์ และรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้ให้เข้าถึงเกษตรกร/ผู้ประกอบกรอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างการรับรู้ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดภายในและต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดงานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในงาน นอกจากการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ แบบยกกิโล แล้วยังมีพื้นที่ปิ้ง ย่าง เผา เพื่อรับประทานกันสดๆภายในงาน การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย อาหารนานาซาติ ในรูปแบบ Food Truck

พร้อมทั้งการแสดงการแล่เนื้อแซลมอนทั้งรูปแบบแบน Otsukiri (โอสึกิริ) และแบบชาซิมิ จากผู้เชี่ยวชาญ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ร้านอาหาร Thai Select และสินค้า GI (ภูเก็ต) และการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมฟื้นถิ่นตลอดทั้ง 5 วัน จึงขอเชิญซวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชม ช้อป ชิม อาหารทะเลสด ภายในงานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 นี้

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา