คนไทยเฮ! คลังฯจ่อเสนอ แพกเกจ ช่วยปชช. 22 มี.ค.นี้ แก้ผลกระทบรัสเซีย-ยูเครน

กระทรวงการคลังในสมัยปัจจุบันของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพง น้ำมันแพง รวมทั้งเงินเฟ้อพุ่งสูง ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โลกระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนที่กำลังปะทุอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 65 คลังOเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ลดภาษีปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อาทิ ภาษีนำเข้าปุ๋ย ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรไทย ในช่วงสถานการณ์ยูเครนรัสเซียนั่นเอง โดยได้จัดเตรียมนำเสนอภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 อีกด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับผลกกระทบจากปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากผลกระทบช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ดังนั้นกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอแพกเกจร่วมกัน

โดยจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มี.ค.นี้

“หลายหน่วยงานได้ระดมความเห็นเพื่อหาแนวการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า โดยในส่วนกระทรวงการคลัง จะพิจารณาลดภาษีนำเข้าแม่ปุ๋ยเคมี

ที่นำมาผสมเป็นสูตรใช้ในประเทศ เพื่อให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรลดลง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นเรื่องของโควตาการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตร” นายอาคมกล่าว

ขณะที่ในส่วนของอาหารสัตว์ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และมีราคาสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณาลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง 2% เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีต้นทุนที่ถูกลงและส่งต่อมายังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย

สำหรับการลดภาระให้กับประชาชนช่วงน้ำมันแพง หลักๆจะเป็นการช่วยเหลือผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ 13.5 ล้านคน โดยกระทรวงพลังงงาน เตรียมเสนอแผนช่วยเหลือรายย่อยสำหรับการใช้ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในภาคครัวเรือน ได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อก๊าซหุงต้มจาก 45 บาท ต่อครัวเรือน เป็นเวลา 3 เดือน หวังเพิ่มให้อีก 55 บาท เป็น 100 บาทในช่วงเวลา 3 เดือน โดยกระทรวงพลังงานได้หารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดหาแหล่งเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

ส่วนการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ผ่านบัตรสวัสดิการฯเช่นกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกระทรวงพลังงาน แต่ในรายละเอียดมีตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วว่า มีจำนวนรายย่อยที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกี่ราย

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา