กรมสรรพสามิต เปิดรับบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ 70 อัตรา นิติกรฯลฯ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสมัครงานมาแรงที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อกรมสรรพสามิตประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ามาสอบบรรจุแข่งขันเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำกรมสรรพสามิต เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานว่าง เช่น นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี เป็นต้น โดยท่านผู้ที่ต้องการหางานใหม่หรือกำลังว่างงานสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครงานได้ ดังนี้

กรมสรรพสามิต เปิดรับ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์ หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์

การสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง
ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564