กรมประมง ประกาศรับสมัครเป็นพนง.ราชการ ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 18,000 วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

ข่าวสมัครงานมาใหม่เพื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อย่ารอช้า เมื่อเร็วๆนี้ กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองตรวจการประมง

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี

การรับสมคร

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมนวลจันทร์ อาคารกองตรวจการประมง

ชั้น 2 กองตรวจการประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565