รรช.กฟภ. เปิดรับสมัครเรียน 172 อัตรา เรียนจบบรรจุทันที วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับนึกศึกษาจบใหม่ ที่อยากทำงานกับการไฟฟ้าโอกาสมาถึงแล้ว เพราะโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับเข้ามาเรียนในหลักสูตรเฉพาะทาง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจำนวน 105 อัตรา และหลักสูตรเฉพาะทาง ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจำนวน 67 อัตรารวมทั้งสิ้น 172 อัตรา

โดยหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) มีระยะเวลาเรียน 5 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

1. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

 1. เปิดรับจำนวน 105 อัตรา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นชาย และจะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2535 – 30 พฤศจิกายน 2544 เท่านั้น
 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 4. เป็นผู้พ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น
 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

2. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

 1. เปิดรับจำนวน 67 อัตรา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นชาย และจะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2535 – 30 พฤศจิกายน 2544 เท่านั้น
 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 4. เป็นผู้พ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น
 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

ผู้ที่ประสงค์เรียนในหลักสูตรช่างเฉพาะทางทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 67 อัตรา และหลักสูตรเฉพาะทางก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 105 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ https://peaevs.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ