ทอ. ประกาศรับคนว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ที่มีคุณสมบัติ สมัครเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา ม.6-ปวช. สวัสดิการเยี่ยม

ข่าวดีสำหรับคนว่างงานหรือกำลังตกงาน มองหางานมั่นคงเพื่ออนาคต โดยเฉพาะผู้ที่มองหางานราชการ เมื่อเร็วๆนี้ กองทัพอากาศประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 505 อัตรา โดยท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 505 อัตรา

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • หรือ สำเร็จการศึกษาหลักศูตรการศึกษานอกระบบ ขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น http://www.atts.ac.th/
ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565