จ.นครปฐม จัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี65 รวม 9 วัน 9 คืน

ยกให้เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ประชาชนต่างพากันเดินทางไปสักการะบูชา นั่นก็คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงปี 65 รวมทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ซึ่งวัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง

ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน

กำหนดจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12- 20 เมษายน พ.ศ. 2565

รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อน้อมนำประชาชนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย

ให้ดำรงอยู่อันนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมมีขบวนอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง ลงสู่แพรที่ประดิษฐาน ล่องจากวัดท่าพูด

สู่วัดไร่ขิงเพื่อเป็นการสืบทอดตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง

และร่วมอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจากทาน้ำ

ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล นอกจากนี้ยังมีการแสดง 4 ภาค การจำหน่ายสินค้า OTOP

ของดีเมืองสามพราน ตลอดจนได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันCV-19 อย่างเคร่งครัด

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา