กทม.เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุราชการ จำนวน 1143 อัตรา วุฒิตั้งปวช. – ป.ตรี หลายตำแหน่ง การันตีสวัสดิการดี เปิด 27 ธ.ค.64-11ม.ค.65

คนมองหางานมาทางนี้ เพราะงานก็กำลังมองหาคน ใครที่กำลังว่างงสนหรือต้องการทำงานในองค์กรมั่นคง อย่ารอช้า มาอ่านรายละเอียดเลย หากมีคุณสมบัติครบตามที่องค์กรกำหนดจะได้เขียนสมัครงานเลยทันที โดยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร กำลังจะเปิดรับสมัครงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1143 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิ ปวช. ปวส.และ ป.ตรี หลายตำแหน่ง โดยจะเปิดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 นี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่ง  จำนวน 14 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง 963 ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • – นายช่างไฟฟ้า
 • พนักงานปกครอง
 • – นายช่างเครื่องกล
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • – นายช่างเทคนิค
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • – นายช่างโยธา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ,
 • – นายช่างสำรวจ
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
 • พนักงานเทศกิจ
 • เจ้าพนักงานสื่อสาร
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่ง จำนวน 16 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง 180 ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • – นักสังคมสงเคราะห์
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • – นิติกร
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • – วิศวกรเครื่องกล
 • นักประชาสัมพันธ์
 • – วิศวกรไฟฟ้า
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • วิศวกรโยธา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรสุขาภิบาล
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • สถาปนิก
 • นักวิชาการสุขาภิบาล
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรับสมัคร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครทางอินเทอร์เน็ต https:// ksb. Bangkok .go.th/

ตั้งแต่ วันที่  27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565