องค์การเภสัชกรรม เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 60 อัตรา วุฒิม.6 รายได้ดี สวัสดิการครบ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  เพราะทางองค์การเภสัชกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโอกาสให้บุคคลว่างงานด้วยการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 60 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยองค์การเภสัชกรรม ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีวุฒิม.6 และวุฒิม.6 สายวิทยาศาสตร์เข้ามาสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ โดยสัญญาจ้างนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเลื่อนดูได้ข้างล่างเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เงินเดือน 10,150 บาท

จำนวน 55 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
  4. สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

เงินเดือน 10,740 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
  4. สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

การรับสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารเข้าไปสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่17-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gpo.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบ https://www.gpo.or.th/uploads/file/202105/ffcaac2659cd52bcbb43b6f11b845f18.pdf