สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

มาแล้วสำหรับผู้ที่กำลังมองหาตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำสถานศึกษา เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ป.ตรี หลายสาขา สามารถสมัครในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) และมีอัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประจำวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเลื่อนดูได้ข้างล่างนี้เลย

รายละเอียดการรับสมัคร

1. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

3. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

5. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

6. วิทยาลัยเทคนิคเลย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

7. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

8. วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

11. วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

12. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

13. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

14. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

15. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

17. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

18. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

21. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

22. วิทยาลัยสารพัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูประกาศการรับสมัครตามวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เปิดรับได้เลย หรือดูได้ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3hOjabq