ข่าวดี!กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ วุฒิป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ต.ค. 64

มาแล้วข่าวดี สำหรับเด็กจบใหม่ สาขาวนศาสตร์ หรือคนที่ต้องการหางานมั่นคง สวัสดิการดี รายได้ดี มาทางนี้เลย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ขึ้นไป/หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จำนวน 12 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ และ

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ และ

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https:// dnp.thaijobjob.com

ตั้งแต่ วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2564