กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 406 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำในองค์กรที่มีชื่อเสียง เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานที่จบ ป.ตรี ให้มีงานทำในช่วงสถานการณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดจะดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจทั้ง 406 อัตรา ให้ทันภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยที่แต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรกรอบอัตราการรับสมัครพนักงานตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดไว้

โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดให้ จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จำนวน 26 จังหวัด จะได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังจังหวัดละ 6 อัตรา จังหวัดที่มีขนาดกลาง จำนวน 22 จังหวัด จะได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังจังหวัดละ 5 อัตรา และจังหวัดที่มีขนาดเล็ก จำนวน 28 จังหวัด จะได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังจังหวัดละ 5 อัตรา สำหรับรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 406 อัตรา (ทั่วประเทศ)

เงินเดือน 18,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของแต่ละจังหวัด หรือเข้าไปเช็กที่ส่วนกลางได้ที่ http://www.mnre.go.th/th/index

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อจังหวัดที่ประกาศรับสมัครแล้วตอนนี้

  • สิงห์บุรี  http://www.mnre.go.th/singburi/th/news/detail/89580/
  • เชียงใหม่  http://chiangmai.mnre.go.th/th/news/detail/89608/
  • สระแก้ว https://www.facebook.com/

 

ที่มาจาก : https://www.facebook.com/mnreTH/posts/4238195652899518