สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ประกาศรับบุคคลว่างงาน เข้าสมัครงานหลายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล พนักงานควบคุมเครื่องฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา รายได้สูง

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ประชาชนหันมาสนใจข่าวสมัครงานกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างฐานรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข่าวสมัครงานทุกกฎหมาย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ท่านที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้จากด้านล่างนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • SAP Support (Module CO)
 • ผูู้เชี่ยวชาญ Dry part ( วิศวกรโรงงาน )

 

 • Marketing Executive
 • ผู้จัดการแผนก Brewhouse
 • เจ้าหน้าที่บุคคล ค่าจ้าง-เงินเดือน

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-งานจัดซื้อต่างประเทศ
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ช่างเครื่องกล

 • HR Officer – HR Business Partner
 • BI Developer
 • Manager – Liquidity & Funding Management Section
 • Helpdesk Supervisor

 • Insurance Supervisor
 • Telesales Supervisor
 • นักบัญชี
 • Product Planning and Market Analysis Supervisor
 • QA Specialist
 • Mobile Developer
 • Application and Platform Developer
 • พนักงานควบคุมเครื่อง

 • E-Commerce Developer
 • พนักงานผลิต (สาขาวังน้อย)
 • ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เพิ่มเติม

 • ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ขาย
 • พนักงานขายเงินสดสาขา อุบลราชธานี (Cash Van Sales)
 • พนักงานขายเงินสดสาขา นครสวรรค์ (Cash Van Sales)
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาวังน้อย)
 • วิศวกรอุตสาหการ (สาขาวังน้อย)
 • ช่างก่อสร้าง (สาขาวังน้อย)

 • พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต (สาขาวังน้อย)
 • ผู้จัดการแผนก Data Center Management
 • นักวิทยาศาสตร์ระบบประกันคุณภาพ 1
 • เจ้าหน้าที่ธุรการเทคนิคกลาง
 • เจ้าหน้าที่ Manufacturing Academy
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ช่างแมคคาทรอนิกส์
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
 • Business Function Support Manager

 

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php