สำนักงาน กขค. ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ เข้าทำงานในตำแหน่งงานว่าง วุฒิป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 120,000

เพื่อบุคคลที่กำลังว่างงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่ารอช้า สำนักงานกขค.หรือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยรับตั้งแต่ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเงินเดือน 120,000 บาทท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดลงอ่านด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงาน กขค.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ภารกิจด้านกฎหมาย (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3NuXkan

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5405 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร

ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภารกิจด้านกฎหมาย (พนักงานตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://otcc.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรฎาคม 2565