รัฐฯเร่งกระจายผลไม้ออกสู่ตลาด ช่วยเกษตรกร ผ่านช่องทาง “Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน”

ภาครัฐยังคงเดินหน้าผลักดันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยรองอธิบดีกรมการค้าภายใน หรือ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ ระบุว่า กรมการค้าภายในเร่งดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีตลาดรองรับผลผลิตและเน้นรักษาเสถียรภาพราคาให้แก่พี่น้องเกษตรกร สามารถนำขายได้ในเกณฑ์ดี ตลอดฤดูกาลเพื่อช่วยลดปัญหาผลไม้ล้นตลาด

แก้ไขราคาตกต่ำ ประชาชนได้บริโภคในราคาที่เหมาะสม

โดยเฉพาะผลผลิตมะม่วงที่มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

โดยร่วมมือกับสถานีให้บริการน้ำมันพีที ช่วยกระจายผลผลิตมะม่วงผลสด ปริมาณ 300 ตัน

และมะม่วงมันพันธุ์ฟ้าลั่น และเพชรบ้านลาด จากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณรวม 200 ตัน โดยการนำไปแปรรูป เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ

พร้อมใช้ช่องทาง “Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน”

ช่วยกระจายผลผลิตเพิ่มเติมช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

โดยออกจำหน่ายควบคู่กับสินค้าอุปโภคบริโภคตามแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย.65 อาทิ มะม่วง กระเทียม รวมทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ กว่า 47 รายการ พร้อมลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 60

.
เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา