มาแล้ว คลังฯเผยความคืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 5

เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย รัฐบาลยำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งดำเนินการขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ระบุถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ไว้ดังต่อไปนี้

ควรจะต้องขยายหรือต่ออายุ เป็นโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 หรือไม่ โดยรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะต่อไปก่อน

ซึ่งขณะนี้ มาตรการคนละครึ่งก็คงดำเนินการในเฟสที่ 4 อยู่

ขณะนี้ เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ ฉะนั้น ภาครัฐก็ต้องเป็นพระเอกในการเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ

ก็ต้องชะลอความช่วยเหลือ แต่เมื่อถามว่า ยังจำเป็นต้องใช้มาตรการคนละครึ่งต่อไปอีกหรือไม่ ก็คงต้องดูในระยะต่อไป เพราะวันนี้ รัฐบาลยังทำโครงการนี้อยู่

นายกฤษฎา ระบุว่า โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังทำได้ดี และ รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุน เพราะทำแล้วเกิดประโยชน์ในภาพรวม ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คนไทยกว่า 50-60 ล้านคน มีความรู้และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต แต่ก็ไม่ใช่ว่า เราต้องทำโครงการดังกล่ า วตลอดไป

นอกจากนี้ โครงการคนละครึ่ง ได้เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงการคลัง นำเสนอต่อที่ประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าการธนาคารเอเปค

โดยเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและเป็นมาตรการที่ได้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตาม คลัง รอประเมินต่อ คนละครึ่ง เฟส 5 ชี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา