บิ๊กป้อม เดินหน้านำหลักปรัชญา ศก.พอเพียง ผลักดันโครงการฯ เร่งช่วยเหลือปชช.

ภาครัฐยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างโครงการช่วยเหลือภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อ งโดยเมื่อไม่นานมานี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค คือ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำงานซึ่งยึดถือประชาชนเป็นสำคัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นทุกภูมิภาคโดยใช้การประชุมหารือมากกว่า 16 ครั้งรวมทั้งสิ้น 899 โครงการ เพื่อ รับทราบแนวทางและประเมินงบประมาณกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรับทราบปัญหาต่างๆเพื่อเร่งแก้


รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร


ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร


ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564


แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรได้ย้ำกับคณะกรรมการจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินแผนงานโดยเป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเอง