นายกฯปลื้ม คนละครึ่งเฟส 4 ปชช.ใช้จ่าย มียอดสะสมกว่า 5.57 หมื่นล้านบาท

นับได้ว่าโครงการคนละครึ่งยังคงเป็นที่สนใจแก่ประชาชนไม่น้อย โดยเมื่อเร็วๆนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือนายพรชัย ฐีระเวช ได้เปิดเผยมาตรการรักษาระดับการบริโภคประจำปี 2565 สำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 6.1 หมื่นล้านบาทเรียกได้ว่าประชาชนต่างมีกำลังซื้อมากกว่าเดิมจากผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 26.25 ล้านราย โดยทางคลังได้เผยผลสรุปการใช้จ่ายของคนไทย ไว้ดังต่อไปนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.34 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 5,089.02 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.26 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 446.12 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 54,312.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.93 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,437.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 55,749.6 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,352.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,397.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,300.3 ล้านบาท
ร้านธงฟ้า 9,557.7 ล้านบาท
ร้าน OTOP 2,497.2 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 19,301.9 ล้านบาท
ร้านบริการ 988.4 ล้านบาท
กิจการขนส่งสาธารณะ 104.1 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย

จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.78 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,645.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 854.1 ล้านบาท

และรัฐร่วมจ่าย 791.0 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.33 หมื่นราย

ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร