นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ

รัฐบาลยังคงให้ความสนใจสำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันที่อาส่งผลกระทบต่อคนไทย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ตามประกาศของกรมอุตุได้ระบุว่ามีการเริ่มต้นของฤดูฝนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประจำปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ

ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของฤดูฝนปี 2565 โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการทำนาปี ย้ำบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม รอบคอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ
.

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงการเดินทางสัญจรของประชาชนในช่วงฤดูฝน ทั้งทางบกและทางเรือ จึงกำชับให้กระทรวงคมนาคม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ

เส้นการคมนาคมทางบก ให้มีการตรวจตราป้ายแจ้งเตือนบนถนนหนทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางบนท้องถนน เป็นต้น ส่วนทางน้ำ ให้มีความเข้มงวดเมื่อมีประกาศเตื อนภั ย หรือ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ


นายกฯตู่ กำชับรับมือฤดูฝน 65 สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำ

งดให้เรือออกจากฝั่ง หลังจากประเมินว่าอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย เกิดอั นต รายต่อการเดินเรือ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา