คนใต้เฮ! นายกฯตู่ อนุมัติ 7 โครงการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน หลังลงพื้นที่ ครม.สัญจร

อีกข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเมื่อภาครัฐเดินหน้า ครม.สัญจร พร้อมอนุมัติโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน 7 โครงการเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัดด้วยการอัดฉีดกรอบวงเงิน 494 ล้านบาทเลยทีเดียว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ นางสุนิสา รามแก้ว ระบุว่า ครม.สัญจรที่ผ่านมา ภาครัฐอนุมัติโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 7 โครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 6 จังหวัดภาคใต้ติดฝั่งอันดามัน อาทิ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ อันได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ,โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ,โครงการ Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น


ครม.สัญจร


เตรียมฟื้นฟูภาคใต้ฝั่งอันดามัน


ครม.สัญจร


ครม.สัญจร


เตรียมฟื้นฟูภาคใต้ฝั่งอันดามัน


ครม.สัญจร


ครม.สัญจร


เตรียมฟื้นฟูภาคใต้ฝั่งอันดามัน

พร้อมทั้งนี้ ครม.สัญจรรอบนี้ ยังเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันใน 5 ด้าน และมีมติเห็นชอบให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการงานเมกะ Event รวมทั้ง 3 รายการระดับโลกและระดับเอเชียอีกด้วย