กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา นักวิชาการแรงงาน เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 15,000

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำในองค์กรชื่อดัง มีตำแหน่งงานมั่นคง เพราะกรมการจัดหางาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน ได้เปิดโอกาสให้คนที่กำลังมองหางานทำด้วยการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 53 อัตรา สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ปวส.-ป.ตรี

โดยเปิดรับ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการแรงงาน  (วุฒิ ป.ตรี) เงินเดือน 15,000 บาท และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) เงินเดือน 11,500 บาท ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

เงินเดือน 15,000 บาท

จำนวน 7 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

เงินเดือน 11,500 บาท (และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,758 บาท)

จำนวน 43 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/hrad และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30  น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด