กฟภ. ประกาศรับพนักงานใหม่จำนวน 208 อัตรา เข้าปฏิบัติงานหลายจังหวัด วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

คนว่างงานอย่ารอช้า รีบเข้ามาอ่านรายละเอียดข่าวสมัครงานมาใหม่ ได้งานจริง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวนมากกว่า 208 อัตรา ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ามาสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2555 จำนวน 208 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการ

สมัครต่างๆ ดังนี้

กฟฉ1.: https://forms.gle/FYFHz5YGpbpMkG4p8
กฟฉ2.: https://forms.gle/fRferCW51ae2bY8BA
กฟฉ.3: https://forms.gle/k3JTQ7JvbHvwsmAz7

การรับสมัคร

  1. ผู้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร
    พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยัน การส่งใบสมัครแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  2. ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบโดยเลือกกลุ่มการสมัครได้เพียง 1 ประเภท และเลือกได้เพียง ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
  3. โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่กฟภ. กําหนด

ภายในวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น)