กกจ. ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี งานสบาย สวัสดิการเยี่ยม

กกจ. หรือกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมับติและความสามารถเข้าทำงานภายใต้ กรมการจัดหางาน เพื่อผลักดันองค์กรให้พัฒนาต่อไป โดยเปิดรับผู้สมัครที่มีวุฒิปวส.ถึงปริญญาตรี โดยตำแหน่งงานว่าง มีดังนี้ นักวิชาการแรงงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น หากท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนดูด้านล่างนี้

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. นักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา
    ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  2. เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) จำนวน 43 อัตรา
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prd/hrad หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ” ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2564