เปิดสมัครรับราชการ 12 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี นักทรัพยากรบุคคลฯ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500

สร้างความสนใจแก่ประชาชนทั่วไปไม่น้อยหลังจากที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครข้าราชการบรรจุเพิ่มเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เอง ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสมัครลงทะเบียนกว่า 12 อัตรา รวมทั้งหมด 2 ตำแหน่ง สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนึ่งเพื่อกระจายโอกาสให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วประเทศได้รับการเข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มากยิ่งขึ้น เปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 64 นี้ สำหรับรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้จากข้อมูลด้านล่าง ดังนี้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคล ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/