เช็คปฎิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี65 ช่วยเหลือลดค่าไฟ-ค่าน้ำ อ่านรายละเอียดที่นี่

นายกรัฐมนตรี หรือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องคนไทย เพื่อผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็น การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 65 โดยมีการช่วยลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ ซึ่งมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันโอนเงินให้กับผู้ถือบัตร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

วันที่ 18 มีนาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 มีนาคม มีโอนอีกรอบ ดังนี้

 • กรมบัญชีกลาง โอนเงินประจำเดือนรอบสุดท้าย (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ย (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ได้อีกด้วย
 • สามารถถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้

ส่วนความคืบหน้า เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ต้องขังแล้ว
 • มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
 • ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
 • ไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท.

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา