อัพเดทโปรแกรมเที่ยวใหม่ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และ ทัวร์เที่ยวไทย เช็คได้ที่นี่

เป็นอีกโครงการของทางภาครัฐบาลที่มุ่งเน้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และทัวร์เที่ยวไทย ที่มุ่งเน้นเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั่นเอง โดยท่านที่ลงทะเบียนไว้สามารถเช็คสิทธิ์คงเหลือ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลอัพเดทตัวเลขการใช้สิทธิ์ในโครงการ ข้อมูลร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว Packageน่าเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย สามารถอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้

อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการสร้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่วยพลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยแยกรายละเอียดของโครงการออกเป็นดังนี้

 

1. โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2565 โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิใน เฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ

ส่วนประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

โดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สำหรับข้อมูลการใช้สิทธิล่าสุดของโครงการ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 08.00 น.

เหลือสิทธิที่พัก 860,601 สิทธิ
เหลือจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 565,544 สิทธิ

2. โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ประชาชนสามารถลงทะเบียนและซื้อรายการนำเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 และสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.พ. – 30 เม.ย.2565 โดยโครงการนี้กำหนดไว้จำนวน 200,000 สิทธิ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 มี.ค.2565 เวลา 08.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 151,980 สิทธิ

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อรายการนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยวรายเดิมเริ่มส่งรายการนำเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ว โดยสามารถขอรับสิทธิตามโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสามารถตรวจสอบแพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มให้เลือก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม

silver เป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาถูก
Gold แพ็คเกจทัวร์ราคาปานกลาง
Platinum แพ็คเกจทัวร์ราคาสูง

สำหรับสิทธิตามโครงการนี้

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศให้ผู้ร่วมโครงการ 40%
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
1 สิทธิต่อคน
จำนวนรวมทั้งหมด 2 แสนสิทธิ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

บุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา