สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับบุคคลทั่วไปรับราชการ 546 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

โอกาสสำหรับผู้ที่มองหางานใหม่ รายได้มั่นคง มีสวัสดิการมากมาย และผู้ว่างงานที่เตรียมตัวสมัครงานราชการ อย่ารอช้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าบรรจุรับราชการจำนวนทั้งสิ้น 546 อัตรา โดยเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 รับสมัคร 28 มี.ค. – 21 เม.ย.65

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ภ.9 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย)
จำนวน 41 อัตรา

  • ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน)
จำนวน 400 อัตรา

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และ เพศหญิง 100 อัตรา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล)
จำนวน 45 อัตรา

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดำรงตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค(ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)
จำนวน 25 อัตรา

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)
จำนวน 35 อัตรา

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม

การรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org สอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร