รับสมัครสอบราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 700 อัตรา หลายตำแหน่ง กรมการปกครอง กรมป่าไม้ ฯลฯ วุฒิ ปวช ขึ้นไป รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

ข้าราชการถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น ด้วยความตั้งใจเรียนและศึกษาอ่านหนังสือสอบเพื่อที่จะสอบให้ผ่านข้าราชการและจะได้รับมีการงานที่มั่นคง และสวัสดิการที่ดีจากรัฐ ทำให้มีการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากในแต่ละสาขาอาชีพ

เพราะนอกจากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้ว ถ้าหากสามารถเป็นข้าราชการชั้นสูงได้ ก็จะได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ดีตามมา การสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานในราชการได้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เนื่องด้วยการแข่งขันที่สูง และความยากทำให้หลายคนต้องตั้งใจเป็นอย่างดี

ล่าสุดวันนี้เราได้รวบรวมงานราชการทั้งหมดที่เปิดรับสมัครสอบ และรับสมัครเป็นพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 อัตรา หลายตำแหน่ง โดยรับผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ขึ้นไป ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายนเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 2. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง
 3. ตั้งแต่ วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2564

2. กรมควบคุมโรค

 1. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. จำนวน 17 อัตรา
 3. ตั้งแต่ วันที่ 17 – 30 พฤษภาคม 2564

3. กระทรวงการต่างประเทศ

 1. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 2. ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

4. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

 1. รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 2. 19 อัตรา ม.3 – ป.ตรี
 3. บัดนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2564

5. กรมการค้าภายใน

 1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน
 2. ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000
 3. เปิดรับสมัคร 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

6. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

 1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 2. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

 1. รับหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

8. การรถไฟแห่งประเทศไทย

 1. รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3
 2. ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2564

9. กรมชลประทาน

 1. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. จำนวน 26 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
 3. ตั้งแต่ 5 -25 พฤษภาคม 2564

10. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. เปิดรับสมัคร 2 – 31 พฤษภาคม 2564

11. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 1. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. จำนวน 13 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา
 3. ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
 2. หลายอัตรา หลายจังหวัด

13. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา
 2. ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

14. กรมทางหลวงชนบท

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
 2. จำนวน 10 อัตรา
 3. ตั้งแต่ วันที่ 12 – 25 พฤษภาคม 2564

15. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

16. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 1. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. จำนวน 28 อัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 16500
 3. เปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 1. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
 2. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

18. กรมเจ้าท่า

 1. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. ปวส. และ ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
 3. ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

19. กรมป่าไม้

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. 51 อัตรา
 3. หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด
 4. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564

20. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 2. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

21. กระทรวงการต่างประเทศ

 1. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. 44 อัตรา
 3. เปิดรับสมัคร 6 – 28 พฤษภาคม 2564

22. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. 77 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. เงินเดือนสูงสุด 37,680 บาท
 4. ตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564

23. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 3 – 21 พฤษภาคม 2564

24. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 1. เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3/ปวส./ป.ตรี
 2. หลายตำแหน่ง หลายอัตา
 3. ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

25. กรมวิชาการเกษตร

 1. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี
 3. ขยายกำหนดเวลารับสมัคร 19 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564

26. กรมศุลกากร

 1. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
 2. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564

27. ธนาคารกรุงไทย

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงาน
 2. หลายจังหวัด ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา
 3. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2564

29. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 1. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
 2. จำนวน 28 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

30. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 2. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

31. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 1. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
 2. ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

32. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา
 2. หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ
 3. ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

33. กรมควบคุมโรค

 1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 2. เปิดรับสมัคร 6 – 20 พฤษภาคม 2564

34. สำนักงาน ก.พ.

 1. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. 10 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19250
 3. วันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2564

35. กรมการปกครอง 

 1. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2. จำนวน 206 อัตรา
 3. ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง
 4. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

หากผู้ใดสนใจอยากสมัครสอบข้าราชการ และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ กรมการปกครอง http://job.dopa.go.th/