ธพส. ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น 30,000

ข่าวสมัครงานมาใหม่เพื่อผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน อย่ารอช้า ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยเปิดรับตั้งแต่ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง มีดังต่อไปนี้

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

  1. มีอายุตั้งแต่ 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหรือออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 8 ปี

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

  • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  • ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

  • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”

รายละเอียดการสมัครงานดังลิงค์ด้านล่างนี้

  • https://www.governmentcomplex.com/upload/cms_file/1650878881_681.pdf

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา