ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร 476 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ชายหญิง อายุ 18-35 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

กระแสข่าวสมัครงานได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ ธนาคารกรุงไทย ที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อเข้ามาทำงานภายในตำแหน่งลูกจ้างรายวันนั่นเอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่กำลังว่างงาน หรือบุคคลที่มองหางานใหม่ หากท่านใดสนใจ อย่ารอช้า รายละเอียดการสมัครงาน มีดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)

คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี
  2. ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  3. ระยะเวลาปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  6. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  7. มีทัศนคติดี และมีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  8. มีความสามารถในการใช้มือถือระบบ Android และ iOS

ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่มา https://krungthai.com/th/krungthai-update