ครม. ลุยปรับลดอัตราภาษีฯดีเซล เหลือลิตรละ 5 บ. นาน 2 เดือน

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยผ่านสถานการ์ปัจจุบันไปได้ราบรื่น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังมีมติครม.ชัดเจนได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ลุยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งนายอาคมได้ระบุเปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

แต่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบ

ทำให้ไม่สามารถตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาทได้ และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง

จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท โดยให้อนุพันธ์ของน้ำมันดังกล่าว มีการปรับลดอัตราภาษีตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันที่ผสมอยู่

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยังคงใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลครั้งนี้ ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา