กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ กพ.

เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพข่าวสมัครงานมาใหม่ที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ หลังจากกรมประมงเปิดรับสมัครพนักงานราชการ เพื่อเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 29 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ ดังนี้

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 18000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ สมัครวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2564

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 18,000

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงาน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศ าสตร์

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานวุฒิการศึกษาตามประกาศกรมประมง ข้อ.2 (2) ดังนี้

  1. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ขอบข่ายที้ให้ปฎิบัติงาน

ปฏิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญาและเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ แผนงบประมาณการเงินพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อขอเสนอข้อ ตรวจพบและหาข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดทราบผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้างกรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น กรมประมง
  • เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2564 ในวัน ราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 นและภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637592816068099902.pdf