กรมชลประทาน ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนสูง สวัสดิการมั่นคง

กรมชลประทานหน่วยงานของภาครัฐ ทำการประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา ในตำแหน่งนิติกร หากประชาชนท่านใดสนใจ เข้ารับการคัดเลือก สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 

 

 

 

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นิติกร
  • จำนวน 10 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ