เปิดสมัครรับราชการ 16 อัตรา นักวิชาการ นักบัญชี ฯลฯ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500

สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นไม่น้อยหลังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบรรจุข้าราชการ ถึง 16 อัตรา ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง อาทิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน นักทรัพยากรบุคคล นักบัญชี และนักวิชาการพัสดุ โดยผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็สามารถเข้าสอบสมัครบรรจุรับราชการได้ ซึ่งท่านสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับรายละเอียดการสมัคร มีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

 

3. ตำแหน่ง นักบัญชี

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/