อพท.5 ลุยสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ.เลย เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในไทยและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดเลย อพท.5 หรือ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมในท้องถิ่น โดยได้รับการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยว ได้มีการสำรวจเส้นทางพื้นที่ท่องเที่ยวเสมือนจริง โดยเก็บข้อมูลผลดี ผลเสียต่างๆในแต่ละเส้นทางรวมทั้งหมด 9 อำเภอ 3 เส้นทาง

จึงทำให้เกิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย นั่นก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมต่อยอดทางด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดรายได้อีกด้วยนั่นเอง

ที่จุดชมวิวสกายวอล์คภูพระใหญ่คกงิ้ว ธรรมชาติสร้างสรรค์ ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทางอำเภอนาแห้ว ด่านซ้าย พื้นที่ป่าต้นน้ำมีฝนตกลงมา ทำให้สีน้ำของแม่น้ำเหืองจะเข้มมาก

ยิ่งเวลาไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน ยิ่งจะเห็นความแตกต่างอย่างมาก จุดชมวิวสกายวอล์คภูพระใหญ่คกงิ้ว มีแม่น้ำสองสายสำคัญกั้นพรมแดนไทย กับ สปป.ลาว

ซึ่งเป็นจุดแรกที่ลำน้ำโขงเข้าแผ่นดินอีสาน มีลำน้ำเหืองไหลมาบรรจบเห็นเป็นสองสีได้อย่างชัดเจน ณ เวลาเที่ยงวัน ณ “ปากเหือง” จุดที่แม่น้ำสองสายสำคัญ “แม่น้ำเหือง”

“แม่น้ำโขง” แม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย กับ สปป.ลาว ไหลมาบรรจบกัน ทำให้มีแร่ธาตุอาหารต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ กิจกรรมนักท่องเที่ยวสามารถถวายหมากเบ็งสักการะพระใหญ่ขอพร

หน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ค่าบริการแล้วแต่จิตศรัทธาจะได้หมากเบ็งจำนวน 1 คู่

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 อำเภอ ครอบคลุม 7,193.01 ตร.กม. หรือ 4,495,645.28 ไร่ ซึ่งล้วนมีความหลากหลายในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมืองสร้างสวรรค์ และเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แนวการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่

  •  เมืองเลย ควรเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา มีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี
  •  เชียงคาน ควรเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เงียบสงบ เหมาะสมกับการพักผ่อน และการเรียนรู้วิถีชีวิตริมโขงร่วม และเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว
  •  ท่าลี่ ควรเป็นเมืองการค้าชายแดนศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว
  •  ด่านซ้าย เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองสร้างสรรค์ เป็นเมืองที่น่าส่งเสริมให้เป็นเมืองจักรยาน และเมืองเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง
  •  ภูเรือ ควรเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ทางธรรมชาติ
  •  นาแห้ว เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นเมืองที่สงบเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวธรรมชาติ
  •  ภูกระดึง ควรเป็นเมืองสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  •  ภูหลวง ควรเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ด้วยเป็นเมืองที่สงบ เมืองสร้างสรรค์แพทย์แผนไทย และยาสมุนไพร และเมืองแห่งความรู้
  •  หนองหิน ควรพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้วยการจัดตั้งอุทยานธรณี

 

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา