สป.มท. เปิดบรรจุราชการจำนวน 140 อัตรา นายช่างไฟฟ้า นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือนดี สวัสดิการเพียบ

ยกให้ไปอีกข่าวสมัครงานมาใหม่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน หลังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเ พื่อสอบเข้าบรรจุราชการจำนวนทั้งสิ้น 140 อัตรา โดยเปิดรับวุฒิ ปวส.และปริญญาตรี หากท่านใดผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา

  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโยลีคอมพิวเตอร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)