บิ๊กตู่ ตรวจเยี่ยมโครงการภายในสนามบินกระบี่ทันที มั่นใจหนุนระบบโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวอันดามัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการภายในสนามบินจังหวัดกระบี่ทันทีหลังลงจากเครื่องเพื่อเตรียม การรองรับการขนส่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 25564 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พร้อมคณะทั้งยังได้รับฟังบรรยายโครงการการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่


เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการภายในสนามบิน


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี


นายกรัฐมนตรี


เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการภายในสนามบิน


นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายช่วยส่งเสริมสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการคมนาคม เพื่อให้รองรับการขนส่งและการเดินทางในหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกด้วย